Keresés
Close this search box.

Békés út a gazdasági viták megoldására: a gazdasági mediáció

Becsült olvasási idő: 3 perc
Az üzleti életben gyakran adódnak vitás helyzetek, konfliktusok akár cégen belül, akár cégek között. Különös odafigyeléssel és óvatossággal kell megoldást találni ezekre a helyzetekre, mivel jelentős hatással vannak az érintettek üzleti kapcsolataira és eredményességére is. Leggyakrabban a felek saját álláspontjukat mereven képviselve hosszadalmas és igen költséges peres eljárásokba hajszolják magukat és már nem a valós megoldás, hanem az egyéni győzelem, az erőfitogtatás, saját igazuk tűzzel-vassal való védelme a cél. Meggyőződésem, hogy az üzleti életben is eljött az idő a szemléletváltásra. Törös Judit ügyvéd írása.

hirdetés

A gazdasági vitáknak nem feltétlenül kell hosszú, költséges és ellenséges viszonyt eredményező peres eljárásba torkollniuk. A gazdasági mediáció olyan méltatlanul háttérbe szorult alternatív megoldás, amely lehetővé teszi a résztvevők számára, hogy békés úton rendezzék vitáikat, pénzt, időt és bosszúságot spórolva maguk és cégük számára. Ahhoz, hogy a módszer széles körben is a mindennapos vitarendezési gyakorlat részévé váljon, szükség van egyfajta szemléletváltásra, arra, hogy az úttörő gondolkodású cégvezetők elérjék a kritikus tömeg szintjét, így mutatva példát az üzleti élet más szereplői számára. Ez feltételez egyfajta tudatosságot, amely képes átkeretezni az erő, hatalom, befolyás fogalmát az üzleti életben. Olyanfajta vezetőkre van szükség, akik saját és üzleti erejüket nem a félelemkeltés és hatalom, hanem a biztonság és a termelékenység szolgálatába állítják. Tapasztalataink szerint míg a pereskedés falakat emel és elszigetel, úgy a mediáció új kapukat nyithat meg.  

Remind

A gazdasági mediáció

Ha az üzletfelek nyitottak maradnak egymás helyzetének megértésére, tényleges és értő párbeszédre, illetve van bennük együttműködési hajlandóság, mindenképpen érdemes egy próbát tenni a mediációval. Fontos kiemelni, hogy ezzel senki nem veszíti el a lehetőséget a későbbi jogérvényesítésre, perben továbbra is érvényesíthetjük érdekeinket. Nyilván tagadhatatlanul adódnak olyan helyzetek, amikor valós eredményt, az érdekek hatékony védelmét csak perben lehet elérni, ilyenkor mi magunk is ebbe az irányba tereljük megbízóinkat.

Érdemes olyan mediátorhoz fordulni, aki ügyvédi praxist is folytat, mert a megfelelő szakember egyrészt előre látja, hogy az adott üggyel melyik irányba érdemes haladni, másrészt amennyiben békés megoldásra lát lehetőséget, azt jogi értelemben is kifogástalan és végehajtható egyezség megfogalmazásával zárja le. Irodánkban kétlépcsős rendszert alakítottunk ki, ami azt jelenti a gyakorlatban, hogy minden ügyet először abból a szempontból vizsgálunk meg, hogy van-e lehetőség a felek alternatív vitarendezésére. Amennyiben igen, a lehetőségről tájékoztatjuk ügyfeleinket, akik dönthetnek arról, hogy kívánják-e igénybe venni ezt az alternatív módszert. Amennyiben nem, a következő lépés a peres stratégia felállítása.

A mediáció előnyei

  • Gyorsaság: a mediáció belátható idő alatt lezajlik (általánosságban 3 ülés szükséges), míg egy peres eljárás sokszor évekig is elhúzódhat
  • Költséghatékonyság: nincs illeték, egyéb perköltség, és a mediátor díja messze alulmarad egy évekig tartó per esetében fizetendő ügyvédi munkadíjhoz képest
  • Megmaradnak a felek közötti üzleti kapcsolatok: mivel mindenki nyitott a másik álláspontjának megértésére és figyelembevételére, az érintettek közötti viszony nem mérgesedik el, a közös megoldás kimunkálását követően gyakran elmélyül
  • Rugalmas megoldások: innovatív,  változatos, egyedi, kreatív megoldások születhetnek
  • Kontrollfok magasabb: a felek maguk döntenek felelősen saját ügyükben, nem egy kívülálló bíró vagy jogi szakértő
  • Üzleti titoktartás: a mediáció során sem kell a feleknek attól tartaniuk, hogy az általuk megosztott információk bármilyen formában kikerülnek
  • Önkéntes végrehajtás: a vizsgálatok alapján a felek hajlandósága a mediációs folyamat során létrejött megállapodásban foglaltak végrehajtására jelentősen nagyobb

Bízunk benne, hogy a jövőben egyre több üzleti szereplő ad esélyt ennek a hazánkban még kevésbé elfogadott, azonban rendkívül előremutató módszernek, amelynek eredményeként egy jogi szempontból is helytálló, a résztvevők számára elfogadható, és végrehajtható megállapodás kerülhet aláírásra. Kezdjük el tehát megteremteni az együttműködés kultúráját, mert míg a pereskedés elszigetel, addig a mediáció új kapukat nyithat meg.

Tetszett, inspirált? Oszd meg másokkal is!

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn